Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się już w XV wieku, kiedy należały do dóbr królewskich. 10 grudnia 1942 r. wieś została wysiedlona a ludność wywieziono początkowo do obozu w Zamościu, później część do obozu w Oświęcimiu, a część do Łaskarzewa.
 
 

Dane sołectwa
    
 Powierzchnia
335 ha 
   
 Liczba mieszkańców
  
  kobiety185 
  mężczyźni186 
 razem371 
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)