Wójt Gminy Łabunie

Mariusz Kukiełka

pok. nr 1
tel. 84 611 60 12
m.kukielka@labunie.com.pl