Pani Albina Antoniewicz emerytką

Po trzydziestu latach pracy w Urzędzie Gminy Łabunie Pani Albina Antoniewicz odeszła na emeryturę. 

W środę, 28 lipca Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Zastępca Wójta – Sebastian Pełech, Skarbnik – Agnieszka Niemczuk oraz pozostali pracownicy Urzędu Gminy pożegnali Panią Albinę Antoniewicz. Emerytce złożono życzenia, wręczono kwiaty i upominek.

Pani Albina Antoniewicz rozpoczęła swoją karierę zawodową 11 września 1978 r. Pierwszą jej pracą było stanowisko geodety w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Zamościu. Po 13 latach pracy – 1 marca 1991 r. została zatrudniona w Urzędzie Gminy Łabunie jako geodeta gminny, a w 2000 r. została inspektorem ds. gospodarki gruntami. Przez ostatnie lata zajmowała się również sprawami z zakresu mienia gminy.