W załączeniu oferta bezpłatnego wypoczynku letniego dla dzieci z Ukrainy. Rekrutacja przedłużona do 14 sierpnia.

Czytaj więcej Oferta wypoczynku dla dzieci z Ukrainy

Wójt Gminy Łabunie informuje, że przeprowadzony będzie wybór geodety uprawnionego na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Wólka Łabuńska numerem działki 340 z działką 338.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łabunie w pokoju nr 11, lub pod nr tel. 84 611 60 21. ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie.

Zainteresowanych proszę o składanie ofert …

Publikujemy lipcowy harmonogram dni i godzin wejść na boisko Orlik w Łabuniach. Zapraszamy na wakacyjne gry i zabawy z animatorami sportowymi.

Czytaj więcej Sprawdź, kiedy otwarty Orlik

Wójt Gminy Łabunie przypomina o możliwości odzyskania w 2022 r. części pieniędzy wydanych na olej napędowy zużywany do produkcji rolnej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami (faktury VAT i oświadczenie) w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej uruchomiło program pomocy pieniężnej dla obywateli Ukrainy.

Czytaj więcej Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy

30 czerwca upłynął termin na złożenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw. Do 22 lipca zgłoszeń dokonało 49 % mieszkańców gminy Łabunie.

Czytaj więcej Ostatnia szansa na złożenie deklaracji do CEEB!

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Łabunie na 2022 rok:

BarchaczówBródekDąbrowaŁabunieŁabuńki Drugie

Łabunie-ReformaŁabuńki PierwszeMajdan RuszowskiMocówkaRuszówRuszów-KoloniaWierzbieWólka Łabuńska

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku braku oznakowania budynku mieszkalnego.

Opakowania z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe oraz z papieru i tektury należy zgnieść przed wrzuceniem do worka.

POJEMNIKI …

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie obwieszczeniem z dnia 19 lipca 2022 r., znak: WPN.6320.11.9.2022.MOK zawiadamia o sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Łabunie PLH060080, Bródek PLH060085, Sztolnie w Senderkach PLH060020, Horodysko PLH060060, Adelina PLH060084.

Odbywają się konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych …

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabunie.

Czytaj więcej Informacja o wynikach przetargu

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) Ogólnopolskie Stowarzyszenie „KOMINKI i PIECE” zwraca się z prośbą o przyłączenie się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0)

Drewno jest dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na …