Informacja – konta bankowe

Urząd Gminy Łabunie informuje, że wprowadzono indywidualne konta bankowe do płatności masowych.

Indywidualne konta bankowe dotyczą płatności z tytułu podatków lokalnych, odbieranych odpadów komunalnych (śmieci) oraz płatności za ścieki i wodę.

Numery kont:

Konto podstawowe (opłaty skarbowe, dotacje, dzierżawy, najem)

97 9644 0007 2001 0070 0027 0001

Podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości, transport)

90 9644 1075 2011 0070 0027 0050

Opłaty za odpady komunalne

05 9644 1075 2011 0070 0027 0028

Opłaty za ścieki i wodę

21 9644 1075 2011 0070 0027 0031