środa, 24 lipca 2019 Dziś imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna

Informacje dotyczące projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”

Consultor Sp. z o. o. realizuje projekt „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do osób będących w wieku 30 lat i więcej, spełniających jeden z poniższych warunków:


 
 

 • rolnicy lub domownicy rolników z gospodarstwem do 2 ha przeliczeniowych

i/lub

 • osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy (zarejestrowane bądź nie w urzędzie pracy)

i/lub

 • osoby bierne zawodowo.

 
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Poradnictwo zawodowe wraz z analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych poprzez opracowanie/aktualizację IPD (4h/os, Osoby niepełnosprawne 8h/os)
 • Indywidualne pośrednictwo pracy (średnio 6h/1os)
 • Szkolenia do wyboru.
 • 3 lub 4- miesięczne płatne staże zawodowe.       

                                         
 
UCZESTNICZKOM ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości  8,54 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 1 850 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
 • certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje/kompetencje;
 • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia.

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

 

Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin) od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.
 
Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.lcz.consultor.pl, pod numerami telefonów 81 745 41 91, 519 323 380, mail: info@consultor.pl.