niedziela, 20 stycznia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania eternitu

Urząd Gminy Łabunie informuje, że do końca kwietnia br. osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Łabunie demontażu i usunięcia, bądź usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych. Gmina pokrywa 100% kosztów. Liczy się kolejność wpływu wniosków, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ten cel  w budżecie gminy.

więcej »

Ostrzeżenie IMGW – oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

więcej »

Zimowisko dla dzieci rolników – zaproszenie

NSZZ RI „Solidarność” organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS,  który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Zimowisko organizator zaprasza dzieci do 16 roku życia (rocznik 2003 i młodsze).

więcej »

Informacja

Od 1 września 2018 r., na terenie Powiatu Zamojskiego funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. Zadaniem jednostki jest całodobowe wsparcie i pobyt w szczególności: matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

więcej »

Zawiadomienie

PGE Dystrybucja S. A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

więcej »

X Przegląd Kolęd i Pastorałek

W niedzielę, 13 stycznia w Domu Kultury w Łabuniach po raz dziesiąty odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie oraz Wójt Gminy Łabunie.

więcej »

Zaproszenie do konsultacji programu

W związku z opracowaniem projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie w 2019 roku Wójt Gminy Łabunie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie tego projektu.

więcej »

Malowanie Kolęd – wyniki konkursu

W sobotę 12 stycznia w Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie rozstrzygnięty został VII Gminny Konkurs Plastyczny „Malowanie Kolęd”. Komisja w składzie: Przewodnicząca Krystyna Hubala – malarka, uczestniczka bibliotecznego projektu „Pasje naszych mieszkańców”, Sekretarz konkursu Agnieszka Piela poddała ocenie rekordową liczbę 221 prac plastycznych.

więcej »

1% – prośba

Do Urzędu Gminy Łabunie z prośbą o pomoc – przekazanie 1% z PIT zwróciła się mama cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce Piotrusia Pierchały.

Nie bądźmy obojętni! Pomóżmy!

więcej »

Komunikat dla rolników

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną surowców pochodzenia roślinnego obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).

więcej »