niedziela, 20 stycznia 2019 Dziś imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Malowanie kolęd – zaproszenie do udziału w konkursie

Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod patronatem Wójta Gminy Łabunie Malowanie kolęd.


 
 
 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Adresaci konkursu
 • uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Łabunie

 

 1. Zadania konkursu
 • rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów
 • popularyzacja kolęd i pastorałek
 • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych
 • umiejętne wykorzystanie środków i technik plastycznych

 

 1. Organizator
 • Referat Promocji i Rozwoju Gminy Gminy Łabunie

 

 1. Technika
 • format prac A4 (kredki – pastele, farby)
 • uczestnik konkursu wykonuje ilustrację do jednej dowolnie wybranej kolędy (proszę nie kopiować pocztówek!)

Każda praca powinna być opisana:

 • imię, nazwisko, klasa
 • szkoła, adres
 • tytuł kolędy
 • imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail

 
Termin złożenia prac do 5 stycznia 2018 r. Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, pokój nr 10.

 

 1. Dodatkowe informacje
 • organizator powołuje komisję, która w każdej kategorii przyzna nagrody i wyróżnienia
 • wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora
 • nauczyciel/opiekun przesyła max. 5 prac w każdej kategorii, prace powinny być ilustracjami różnych kolęd i pastorałek
 • termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany na stronie www.labunie.com.pl